Occurrences

Śatakatraya

Śatakatraya
ŚTr, 2, 1.1 śambhusvayambhuharayo hariṇekṣaṇānāṃ yenākriyanta satataṃ gṛhakumbhadāsāḥ /
ŚTr, 2, 33.2 antarā dustarā na syur yadi te madirekṣaṇām //