Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Harivaṃśa
Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 1, 174.2 anenā yuvanāśvaśca kakutstho vikramī raghuḥ //
MBh, 3, 126, 5.1 ikṣvākuvaṃśaprabhavo yuvanāśvo mahīpatiḥ /
MBh, 3, 126, 17.2 yuvanāśvo mayetyeva satyaṃ samabhipadyata //
MBh, 3, 126, 26.2 yuvanāśvaṃ narapatiṃ tad adbhutam ivābhavat //
MBh, 3, 193, 3.2 ārdrasya yuvanāśvas tu śrāvastas tasya cātmajaḥ //
MBh, 12, 29, 75.1 saṃvṛddho yuvanāśvasya jaṭhare yo mahātmanaḥ /
MBh, 12, 153, 13.1 janako yuvanāśvaśca vṛṣādarbhiḥ prasenajit /
MBh, 12, 160, 76.2 raivatād yuvanāśvaśca yuvanāśvāt tato raghuḥ //
MBh, 12, 160, 76.2 raivatād yuvanāśvaśca yuvanāśvāt tato raghuḥ //
MBh, 12, 226, 25.1 sarvaratnaṃ vṛṣādarbho yuvanāśvaḥ priyāḥ striyaḥ /
MBh, 13, 116, 66.3 yuvanāśvena ca tathā śibinauśīnareṇa ca //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 69, 22.1 dhundhumārān mahātejā yuvanāśvo mahārathaḥ /
Rām, Bā, 69, 22.2 yuvanāśvasutaḥ śrīmān māndhātā pṛthivīpatiḥ //
Rām, Ay, 102, 11.2 dhundhumārān mahātejā yuvanāśvo vyajāyata //
Rām, Ay, 102, 12.1 yuvanāśvasutaḥ śrīmān māndhātā samapadyata /
Rām, Utt, 59, 5.1 ayodhyāyāṃ purā rājā yuvanāśvasuto balī /
Harivaṃśa
HV, 9, 45.2 ārdrasya yuvanāśvas tu śrāvastas tasya cātmajaḥ //
HV, 9, 83.1 tasyāḥ putro mahān āsīd yuvanāśvo narādhipaḥ /
HV, 9, 83.2 māndhātā yuvanāśvasya trilokavijayī nṛpaḥ //
HV, 23, 80.1 yuvanāśvasya putrīṃ tu kāverīṃ jahnur āvahat /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 19, 12.1 viśvakādārdrako dhīmān yuvanāśvastu tatsutaḥ /
KūPur, 1, 19, 12.2 sa gokarṇamanuprāpya yuvanāśvaḥ pratāpavān //
KūPur, 1, 19, 17.1 sa gautamavacaḥ śrutvā yuvanāśvo mahīpatiḥ /
KūPur, 1, 19, 22.2 yuvanāśvo raṇāśvasya śakratulyabalo yudhi //
KūPur, 1, 19, 25.1 ambarīṣasya dāyādo yuvanāśvo 'paraḥ smṛtaḥ /
KūPur, 1, 19, 25.2 harito yuvanāśvasya hāritastatsuto 'bhavat //
KūPur, 1, 51, 24.2 śālihotro 'gniveśyaśca yuvanāśvaḥ śaradvasuḥ //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 7, 50.1 śālihotro 'gniveśaśca yuvanāśvaḥ śaradvasuḥ /
LiPur, 1, 24, 113.2 śālihotro 'gniveśaś ca yuvanāśvaḥ śaradvasuḥ //
LiPur, 1, 65, 33.2 viśvakasyārdrako dhīmānyuvanāśvastu tatsutaḥ //
LiPur, 1, 65, 38.2 yuvanāśvo raṇāśvasya māndhātā tasya vai sutaḥ //
LiPur, 1, 65, 40.1 aṃbarīṣasya dāyādo yuvanāśvo'paraḥ smṛtaḥ /
LiPur, 1, 65, 40.2 harito yuvanāśvasya haritāstu yataḥ smṛtāḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 12, 29.2 industasya ca putro'bhūdyuvanāśvastato'bhavat //
MPur, 12, 34.2 yuvanāśvo raṇāśvasya māndhātā ca tato 'bhavat //
MPur, 145, 101.2 yuvanāśvaḥ purukutsaḥ svaśravastu sadasyavān //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 4, 2, 20.1 kakutsthasyāpy anenāḥ putro 'bhūt pṛthur anenasaḥ pṛthor viśvagaś ca tasyāpi cāndro yuvanāśvaścāndrasya tasya yuvanāśvasya śrāvasto yaḥ purīṃ śrāvastīṃ niveśayāmāsa //
ViPur, 4, 2, 20.1 kakutsthasyāpy anenāḥ putro 'bhūt pṛthur anenasaḥ pṛthor viśvagaś ca tasyāpi cāndro yuvanāśvaścāndrasya tasya yuvanāśvasya śrāvasto yaḥ purīṃ śrāvastīṃ niveśayāmāsa //
ViPur, 4, 2, 24.1 dṛḍhāśvāddharyaśvaḥ tasmān nikumbho nikumbhāt saṃhitāśvaḥ tataś ca kṛśāśvaḥ tasmācca prasenajit tato yuvanāśvo 'bhavat //
ViPur, 4, 2, 29.1 atra hi pīte rājño yuvanāśvasya patnī mahābalaparākramaṃ putraṃ janayiṣyatīty ityākarṇya sa rājā ajānatā mayā pītam ityāha //
ViPur, 4, 2, 30.1 garbhaśca yuvanāśvasyodare abhavat krameṇa ca vavṛdhe //
ViPur, 4, 3, 2.1 ambarīṣasya māṃdhātus tanayasya yuvanāśvaḥ putro 'bhūt //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 138, 21.1 yuvanāśvo 'bhavaccārdrācchāvasto yuvanāśvataḥ /
GarPur, 1, 138, 21.1 yuvanāśvo 'bhavaccārdrācchāvasto yuvanāśvataḥ /
GarPur, 1, 138, 24.1 yuvanāśvācca māndhātā bindumatyāstato 'bhavat /
GarPur, 1, 138, 25.2 yuvanāśvo 'mbarīṣācca harito yuvanāśvataḥ //
GarPur, 1, 138, 25.2 yuvanāśvo 'mbarīṣācca harito yuvanāśvataḥ //