Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 19, 12.1 viśvakādārdrako dhīmān yuvanāśvastu tatsutaḥ /
KūPur, 1, 19, 12.2 sa gokarṇamanuprāpya yuvanāśvaḥ pratāpavān //
KūPur, 1, 19, 17.1 sa gautamavacaḥ śrutvā yuvanāśvo mahīpatiḥ /
KūPur, 1, 19, 22.2 yuvanāśvo raṇāśvasya śakratulyabalo yudhi //
KūPur, 1, 19, 25.1 ambarīṣasya dāyādo yuvanāśvo 'paraḥ smṛtaḥ /
KūPur, 1, 19, 25.2 harito yuvanāśvasya hāritastatsuto 'bhavat //
KūPur, 1, 51, 24.2 śālihotro 'gniveśyaśca yuvanāśvaḥ śaradvasuḥ //