Occurrences

Harivaṃśa

Harivaṃśa
HV, 9, 45.2 ārdrasya yuvanāśvas tu śrāvastas tasya cātmajaḥ //
HV, 9, 83.1 tasyāḥ putro mahān āsīd yuvanāśvo narādhipaḥ /
HV, 9, 83.2 māndhātā yuvanāśvasya trilokavijayī nṛpaḥ //
HV, 23, 80.1 yuvanāśvasya putrīṃ tu kāverīṃ jahnur āvahat /