Occurrences

Mahābhārata
Garuḍapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 12, 160, 76.2 raivatād yuvanāśvaśca yuvanāśvāt tato raghuḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 138, 21.1 yuvanāśvo 'bhavaccārdrācchāvasto yuvanāśvataḥ /
GarPur, 1, 138, 24.1 yuvanāśvācca māndhātā bindumatyāstato 'bhavat /
GarPur, 1, 138, 25.2 yuvanāśvo 'mbarīṣācca harito yuvanāśvataḥ //