Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Bhāvaprakāśa

Amarakośa
AKośa, 2, 139.2 maṇḍūkaparṇī bhaṇḍīrī bhaṇḍī yojanavallyapi //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 15, 37.1 priyaṅgupuṣpāñjanayugmapadmāḥ padmād rajo yojanavally anantā /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 38, 45.1 priyaṅgusamaṅgādhātakīpuṃnāganāgapuṣpacandanakucandanamocarasarasāñjanakumbhīkasrotoñjanapadmakesarayojanavallyo dīrghamūlā ceti //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 154.1 priyaṅgupuṣpāñjanayugmapadmāḥ padmādrajo yojanavallyanantā /
AṣṭNigh, 1, 159.1 mañjukā raktayaṣṭī ca tāmrā yojanavally api /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 16.2 mañjukā raktayaṣṭī ca bhāṇḍī yojanavallyapi //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 191.1 maṇḍūkaparṇī bhaṇḍīrī bhaṇḍī yojanavallyapi /