Occurrences

Rasārṇava

Rasārṇava
RArṇ, 2, 20.1 navayauvanasampannā surūpā cāruhāsinī /
RArṇ, 11, 77.1 samajīrṇo bhaved bālo yauvanasthaścaturguṇam /
RArṇ, 11, 79.2 yauvanastho raso devi kṣamo dehasya rakṣaṇe //