Occurrences

Mahābhārata
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Mahābhārata
MBh, 1, 1, 169.1 vāhlīkaṃ damanaṃ śaibyaṃ śaryātim ajitaṃ jitam /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 17, 25.1 evamukte bhagavānajitaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvametadavocat /