Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 11, 8, 28.0 bastājinam abhyavarohati //
MS, 1, 11, 8, 29.0 paśavo vai bastājinam //