Occurrences

Baudhāyanadharmasūtra
Gautamadharmasūtra
Gobhilagṛhyasūtra
Āpastambadharmasūtra
Mahābhārata
Parāśarasmṛtiṭīkā

Baudhāyanadharmasūtra
BaudhDhSū, 1, 3, 14.1 kṛṣṇarurubastājināny ajināni //
BaudhDhSū, 1, 3, 14.1 kṛṣṇarurubastājināny ajināni //
Gautamadharmasūtra
GautDhS, 1, 1, 17.0 kṛṣṇarurubastājināni //
GautDhS, 1, 7, 9.1 gandharasakṛtānnatilaśāṇakṣaumājināni //
Gobhilagṛhyasūtra
GobhGS, 2, 10, 9.0 aiṇeyarauravājāny ajināni //
Āpastambadharmasūtra
ĀpDhS, 1, 2, 40.0 śāṇīkṣaumājināni //
Mahābhārata
MBh, 12, 292, 11.2 muñjamekhalanagnatvaṃ kṣaumakṛṣṇājināni ca //
MBh, 13, 136, 14.2 samaṃ yeṣāṃ dukūlaṃ ca śāṇakṣaumājināni ca //
Parāśarasmṛtiṭīkā
Parāśarasmṛtiṭīkā zu ParDhSmṛti, 2, 15.2, 217.2 kṛṣṇarurubastājinānyuttarīyāṇi //