Occurrences

Aṣṭāṅganighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 212.2 pārijātaś ca rohītaḥ plīhaghno raktapuṣpakaḥ //
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 156.1 kāñcanāraḥ kāñcanakaḥ pākārī raktapuṣpakaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 9.1 kṛśaśākhaḥ parpaṭakaḥ sutikto raktapuṣpakaḥ /
RājNigh, Śālm., 8.1 śālmaliś cirajīvī syāt picchilo raktapuṣpakaḥ /