Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 19, 22.1 kṛśāśvaśca raṇāśvaśca saṃhatāśvasya vai sutau /
KūPur, 1, 19, 22.2 yuvanāśvo raṇāśvasya śakratulyabalo yudhi //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 65, 38.1 kṛśāśvo'tha raṇāśvaś ca saṃhatāśvātmajāvubhau /
LiPur, 1, 65, 38.2 yuvanāśvo raṇāśvasya māndhātā tasya vai sutaḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 12, 34.1 akṛtāśvo raṇāśvaśca saṃhatāśvasutāv ubhau /
MPur, 12, 34.2 yuvanāśvo raṇāśvasya māndhātā ca tato 'bhavat //