Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kāṭhakagṛhyasūtra
Vārāhaśrautasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 6, 55, 1.2 teṣām ajyāniṃ yatamo vahāti tasmai mā devāḥ pari datteha sarve //
Kāṭhakagṛhyasūtra
KāṭhGS, 44, 4.0 evaṃ rājānaṃ sāvīr hi deveti cānuvākena yathoktam akratv ajyānim //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 5, 5, 7.5 teṣām ajyānīṃ yatamo na āvahat tasmai no devāḥ paridatta sarve svāhā /