Occurrences

Āpastambaśrautasūtra

Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 10, 17.1 vaiṣṇavaṃ trikapālaṃ trayodaśaṃ takṣarathakārayor gṛhe //
ĀpŚS, 18, 10, 19.1 takṣṇo rathakārasya vety eke //
ĀpŚS, 20, 5, 18.0 rathakārakule vasatir bhavati //