Occurrences

Buddhacarita
Rāmāyaṇa
Amarakośa
Kumārasaṃbhava
Rājanighaṇṭu

Buddhacarita
BCar, 8, 29.2 vanānilāghūrṇitapadmakampitai rathāṅganāmnāṃ mithunairivāpagāḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 95, 43.1 rathāṅgasāhvā natyūhā haṃsāḥ kāraṇḍavāḥ plavāḥ /
Amarakośa
AKośa, 2, 243.2 kokaścakraścakravāko rathāṅgāhvayanāmakaḥ //
Kumārasaṃbhava
KumSaṃ, 3, 37.2 ardhopabhuktena bisena jāyāṃ saṃbhāvayāmāsa rathāṅganāmā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Siṃhādivarga, 124.1 cakraḥ kokaścakravāko rathāṅgo bhūripremā dvaṃdvacārī sahāyaḥ /