Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 47, 3.1 jāgartavyam atandribhyām adya prabhṛti rātriṣu /
Rām, Ay, 81, 23.2 atandribhir jñātibhir āttakārmukair mahendrakalpaṃ paripālayaṃs tadā //