Occurrences

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
Kāṭhakasaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambaśrautasūtra
Mahābhārata
Kāśikāvṛtti
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī
Rājanighaṇṭu
Haribhaktivilāsa

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
DrāhŚS, 12, 4, 15.0 dhenum anaḍvāhaṃ vatsatarīṃ vatsataram ajaṃ pūrṇapātram iti tat prathamāyāmiṣṭau dadyāt //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 6, 2.0 ta utthāya saptaviṃśatiṃ kurupañcāleṣu vatsatarān avanvata //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 1, 8, 18, 4.1 daśabhir vatsataraiḥ somaṃ krīṇāti //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 4, 4, 36.1 tebhyaḥ sāṇḍaṃ vatsataraṃ dadāti dhenuṃ ca //
VārŚS, 3, 3, 4, 13.1 sadyo rājānaṃ krīṇāti daśabhiḥ sāṇḍair vatsatarair nityaiś ca //
VārŚS, 3, 3, 4, 23.1 abhiṣecanīyadaśapeyau vatsatarāpavargau //
Āpastambaśrautasūtra
ĀpŚS, 18, 10, 23.1 asir vālāvṛto vārdhrīvālapratigrathitā govyacchinī barāsī dāmatūṣā śabalo vā vatsataraḥ //
ĀpŚS, 18, 20, 15.1 daśabhir vatsataraiḥ sāṇḍaiḥ somaṃ krīṇāti //
Mahābhārata
MBh, 9, 40, 4.2 balānvitān vatsatarānnirvyādhīn ekaviṃśatim //
MBh, 12, 171, 12.1 maṇī voṣṭrasya lambete priyau vatsatarau mama /
Kāśikāvṛtti
Kāśikāvṛtti zu Aṣṭādhyāyī, 1, 1, 11.1, 1.13 maṇīvoṣṭrasya lambete priyau vatsatarau mama /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 10, 5, 7.1 gāvo vṛṣā vatsatarā haridrātailarūṣitāḥ /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 734.1 aho nu citravarṇāṅkau mama vatsatarau priyau /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Siṃhādivarga, 27.0 bālo vatsataraḥ prokto durdānto gaḍir ucyate //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 5, 187.2 āmedurair bahulasāsnagalair udagrapucchaiś ca vatsataravatsatarīnikāyaiḥ //