Occurrences

Vārāhaśrautasūtra
Haribhaktivilāsa

Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 3, 4, 23.1 abhiṣecanīyadaśapeyau vatsatarāpavargau //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 5, 187.2 āmedurair bahulasāsnagalair udagrapucchaiś ca vatsataravatsatarīnikāyaiḥ //