Occurrences

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
Vārāhaśrautasūtra

Drāhyāyaṇaśrautasūtra
DrāhŚS, 12, 4, 15.0 dhenum anaḍvāhaṃ vatsatarīṃ vatsataram ajaṃ pūrṇapātram iti tat prathamāyāmiṣṭau dadyāt //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 4, 4, 36.1 tebhyaḥ sāṇḍaṃ vatsataraṃ dadāti dhenuṃ ca //