Occurrences

Mahābhārata
Kūrmapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa
Rājanighaṇṭu

Mahābhārata
MBh, 1, 24, 6.7 vanavāsarataṃ nityaṃ vanavāsīti lakṣayet /
MBh, 3, 25, 14.2 svādhyāyino bhikṣavaś ca sajapā vanavāsinaḥ //
MBh, 6, 10, 57.1 draviḍāḥ keralāḥ prācyā bhūṣikā vanavāsinaḥ /
MBh, 13, 53, 19.1 gṛhasthānāṃ ca yad bhojyaṃ yaccāpi vanavāsinām /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 2, 41.2 saṃvibhāgo yathānyāyaṃ dharmo 'yaṃ vanavāsinām //
Matsyapurāṇa
MPur, 21, 6.2 vṛddhaṃ pitaramutsṛjya daridraṃ vanavāsinaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 6, 1, 33.1 vanavāsino bhaviṣyanti grāmyāhāraparigrahāḥ /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 4, 38.1 sthānaṃ saptarṣīṇāṃ ca tathaiva vanavāsinām /
GarPur, 1, 49, 27.1 smṛtaṃ teṣāṃ tu yatsthānaṃ tadeva vanavāsinām /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 15.2 gorakṣo vanavāsī ca jñeyo viṃśatināmakaḥ //
RājNigh, Mūl., 78.2 sarpākhyo vanavāsī viṣakando nīlakando 'nyaḥ //
RājNigh, Mūl., 86.1 śūkarakandaḥ kroḍo vanavāsī kuṣṭhanāśano vanyaḥ /
RājNigh, Mūl., 106.2 vanavāsī malaghnaś ca malahantā ṣaḍāhvayaḥ //
RājNigh, Āmr, 205.1 viṣāpaho jaṭālaś ca vanavāsī sutīkṣṇakaḥ /
RājNigh, Siṃhādivarga, 110.2 vanavāsī mahāprāṇaḥ krūrarāvī phalapriyaḥ //