Occurrences

Mahābhārata

Mahābhārata
MBh, 1, 73, 36.5 na stotā na ca vanditā /