Occurrences

Śatapathabrāhmaṇa
Ṛgveda
Mahābhārata

Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 6, 8, 2, 9.4 vandāruṣ ṭe tanvaṃ vande agna iti vanditā te 'haṃ tanvaṃ vande 'gna ity etat /
Ṛgveda
ṚV, 10, 33, 7.2 pituṣ ṭe asmi vanditā //
Mahābhārata
MBh, 1, 73, 36.5 na stotā na ca vanditā /