Occurrences

Rāmāyaṇa
Garuḍapurāṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 16, 12.1 evam uktas tu rākṣasyā śūrpaṇakhyā paraṃtapaḥ /
Rām, Ār, 17, 8.1 evam uktas tu saumitrī rākṣasyā vākyakovidaḥ /
Rām, Su, 20, 39.1 evam uktastu rākṣasyā samutkṣiptastato balī /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 143, 18.2 rākṣasyā prerito 'bhyāgādrāvaṇo haraṇāya hi //