Occurrences

Mahābhārata
Daśakumāracarita

Mahābhārata
MBh, 4, 36, 1.2 sa rājadhānyā niryāya vairāṭiḥ pṛthivīṃjayaḥ /
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 9, 2.0 śirasi cādhāya tata uttāryotkīlya rājā rājavāhanaḥ sarveṣāṃ śṛṇvatāmevāvācayat svasti śrīḥ puṣpapurarājadhānyāḥ śrīrājahaṃsabhūpatiścampānagarīmadhivasato rājavāhanapramukhān kumārānāśāsyājñāpatraṃ preṣayati //