Occurrences

Carakasaṃhitā
Rāmāyaṇa
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 15, 18.2 anena vidhinā rājā rājamātro 'thavā punaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 90, 6.1 rājā vā rājamātro vā mṛgayām aṭate vane /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 4, 38.2 sahasaivāyaṃ mayā rājā vā rājamātro vā āsāditaḥ //