Occurrences

Rasendracūḍāmaṇi

Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 10, 1.1 mahārasāḥ syur ghanarājāvartavaikrāntasasyāḥ vimalādrijāte /
RCūM, 10, 55.1 rājāvartto'lparakto 'runīlimāmiśritaprabhaḥ /
RCūM, 10, 56.2 dīpanaḥ pācano vṛṣyo rājāvartto rasāyanaḥ //
RCūM, 10, 57.2 dvitrivāreṇa śudhyanti rājāvarttādidhātavaḥ //
RCūM, 10, 58.1 bhṛṅgāmbho gandhakopeto rājāvartto vicūrṇitaḥ /
RCūM, 10, 58.2 puṭanātsaptarātreṇa rājāvartto mṛto bhavet //