Occurrences

Rasahṛdayatantra
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rasārṇava
Ānandakanda

Rasahṛdayatantra
RHT, 11, 6.1 raktagaṇaṃ pītaṃ vā mākṣikarājāvartam atho vimalam /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 3, 162.1 śirīṣapuṣpārdrarasai rājāvartaṃ viśodhayet //
Rasaratnākara
RRĀ, V.kh., 5, 15.2 mākṣikasya samāṃśena rājāvartaṃ dinatrayam //
RRĀ, V.kh., 13, 77.1 rājāvartam ayaḥpātre pācayenmāhiṣairghṛtaiḥ /
Rasārṇava
RArṇ, 12, 351.1 rājāvartaṃ tataḥ sūte yojayet pādayogataḥ /
Ānandakanda
ĀK, 2, 8, 201.2 rājāvartam ayaḥpātre pācayenmāhiṣairghṛtaiḥ //