Occurrences

Lalitavistara
Amaruśataka
Bodhicaryāvatāra
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Lalitavistara
LalVis, 6, 62.1 bodhisattvasya khalu punarbhikṣavo mātuḥ kukṣigatasyādhiṣṭhitaṃ satataṃ samitaṃ rātriṃdivaṃ divyāni tūryāṇi abhinirmāya pranadanti sma /
LalVis, 14, 42.7 ya enaṃ rātriṃdivaṃ rakṣanti sma mā bodhisattvo 'bhiniṣkramiṣyatīti /
Amaruśataka
AmaruŚ, 1, 98.1 niḥśvāsā vadanaṃ dahanti hṛdayaṃ nirmūlamunmathyate nidrā neti na dṛśyate priyamukhaṃ rātriṃdivaṃ rudyate /
Bodhicaryāvatāra
BoCA, 2, 40.1 rātriṃdivam aviśrāmamāyuṣo vardhate vyayaḥ /
BoCA, 2, 63.1 iyameva tu me cintā yuktā rātriṃdivaṃ sadā /
BoCA, 5, 98.1 rātriṃdivaṃ ca triskandhaṃ trikālaṃ ca pravartayet /
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 18, 643.1 daridravāṭake yac ca rātriṃdivam asi sthitaḥ /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 13, 102.1 upasaṃkramiṣyanti rātriṃdivaṃ dharmaṃ paripṛcchakāḥ //