Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 142, 66.2 atyadbhutāni catvāri balaṃ dharmaṃ sukhaṃ dhanam //
MPur, 149, 10.1 vṛṣṭiratyadbhutākārā gagane samadṛśyata /
MPur, 151, 14.2 nardamānāḥ prayatnena cakruratyadbhutaṃ raṇam //
MPur, 154, 373.2 atyadbhutāsyaho putri jñānamūrtirivāmalā /
MPur, 175, 3.1 tatsurāsurasaṃyuktaṃ yuddhamatyadbhutaṃ babhau /