Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 102, 7.2 agastyam atyadbhutavīryadīptaṃ taṃ cārtham ūcuḥ sahitāḥ surās te //
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 4, 7.2 naktaṃcarāścāpi tathā pravṛttā vihartum atyadbhutaraudravṛttāḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 149, 10.1 vṛṣṭiratyadbhutākārā gagane samadṛśyata /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 4, 12.1 iti pragṛṇatāṃ teṣāṃ striyo 'tyadbhutadarśanāḥ /