Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 13, 54, 15.1 taṃ dṛṣṭvātyadbhutaṃ rājā manasācintayat tadā /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 20, 59.1 bhavamatyadbhutaṃ dṛṣṭvā nārāyaṇamathābravīt /
Matsyapurāṇa
MPur, 151, 14.2 nardamānāḥ prayatnena cakruratyadbhutaṃ raṇam //