Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kauśikasūtra
Ṛgveda
Amarakośa
Abhidhānacintāmaṇi

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 3, 28, 1.2 yatra vijāyate yaminy apartuḥ sā paśūn kṣiṇāti riphatī ruśatī //
AVŚ, 14, 1, 27.1 aślīlā tanūr bhavati ruśatī pāpayāmuyā /
Kauśikasūtra
KauśS, 13, 10, 2.1 yā samā ruśaty eti prājāpatyān vidhūnute /
Ṛgveda
ṚV, 1, 113, 2.1 ruśadvatsā ruśatī śvetyāgād āraig u kṛṣṇā sadanāny asyāḥ /
ṚV, 10, 75, 7.1 ṛjīty enī ruśatī mahitvā pari jrayāṃsi bharate rajāṃsi /
ṚV, 10, 85, 30.1 aśrīrā tanūr bhavati ruśatī pāpayāmuyā /
Amarakośa
AKośa, 1, 194.2 ruśatī vāg akalyāṇī syātkalyā tu śubhātmikā //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 187.1 ślokaḥ kīrtiryaśo 'bhikhyā samājñā ruśatī punaḥ /