Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 2, 24, 10.1 vibhu prabhu prathamam mehanāvato bṛhaspateḥ suvidatrāṇi rādhyā /
ṚV, 3, 49, 3.1 sahāvā pṛtsu taraṇir nārvā vyānaśī rodasī mehanāvān /