Occurrences

Aṣṭāṅganighaṇṭu

Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 113.2 kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ //
AṣṭNigh, 1, 118.2 rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā //
AṣṭNigh, 1, 120.2 surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā //
AṣṭNigh, 1, 160.1 sāradruḥ śālmalī mocā purāṇī raktapuṣpikā /
AṣṭNigh, 1, 270.1 rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā /