Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rasamañjarī
Rasaratnasamuccaya
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda
Yogaratnākara

Amarakośa
AKośa, 2, 95.2 picchilā pūraṇī mocā sthirāyuḥ śālmalir dvayoḥ //
AKośa, 2, 161.2 kadalī vāraṇabusā rambhā mocāṃśumatphalā //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 15, 26.2 kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 113.2 kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ //
AṣṭNigh, 1, 118.2 rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā //
AṣṭNigh, 1, 120.2 surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā //
AṣṭNigh, 1, 160.1 sāradruḥ śālmalī mocā purāṇī raktapuṣpikā /
AṣṭNigh, 1, 270.1 rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 228.2 tutthā śrīphalikā mocā bhāravāhī ca rañjanī //
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 51.1 śālmalau tūlinī mocā picchilā virajāvitā /
NighŚeṣa, 1, 144.1 kadalyāṃ tu hastiviṣā rambhā mocāṃśumatphalā /
Rasamañjarī
RMañj, 3, 51.2 mocākandarasaiḥ pācyaṃ trivāraṃ kokilākṣakaiḥ //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 11, 72.1 drutakajjalikā mocāpattrake cipiṭīkṛtā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 79.2 kālī śyāmā śodhanī śrīphalā ca grāmyā bhadrā bhāravāhī ca mocā //
RājNigh, Śālm., 8.2 kukkuṭī tūlavṛkṣaś ca mocākhyaḥ kaṇṭakadrumaḥ //
RājNigh, Āmr, 36.2 mocā gucchaphalā hastiviṣāṇī gucchadantikā //
RājNigh, Ekārthādivarga, Ekārthavarga, 49.2 mocā hastiviṣāṇake ca kathitā bhārgyāṃ tu padmā smṛtā nimbe śīrṇadalastathātra kathitaḥ syāddhānyarājo yave //
Ānandakanda
ĀK, 1, 17, 39.1 mocāyāḥ kusumaṃ daṇḍaphalāni kṣudradantikā /
Yogaratnākara
YRā, Dh., 134.1 mocākandarasaiḥ pācyaṃ trivāraṃ kokilākṣajaiḥ /