Occurrences

Rasamañjarī
Rasaratnasamuccaya
Rājanighaṇṭu
Yogaratnākara

Rasamañjarī
RMañj, 3, 51.2 mocākandarasaiḥ pācyaṃ trivāraṃ kokilākṣakaiḥ //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 11, 72.1 drutakajjalikā mocāpattrake cipiṭīkṛtā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śālm., 8.2 kukkuṭī tūlavṛkṣaś ca mocākhyaḥ kaṇṭakadrumaḥ //
Yogaratnākara
YRā, Dh., 134.1 mocākandarasaiḥ pācyaṃ trivāraṃ kokilākṣajaiḥ /