Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Nighaṇṭuśeṣa
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 95.2 picchilā pūraṇī mocā sthirāyuḥ śālmalir dvayoḥ //
AKośa, 2, 161.2 kadalī vāraṇabusā rambhā mocāṃśumatphalā //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 118.2 rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā //
AṣṭNigh, 1, 120.2 surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā //
AṣṭNigh, 1, 160.1 sāradruḥ śālmalī mocā purāṇī raktapuṣpikā /
AṣṭNigh, 1, 270.1 rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 228.2 tutthā śrīphalikā mocā bhāravāhī ca rañjanī //
Nighaṇṭuśeṣa
NighŚeṣa, 1, 51.1 śālmalau tūlinī mocā picchilā virajāvitā /
NighŚeṣa, 1, 144.1 kadalyāṃ tu hastiviṣā rambhā mocāṃśumatphalā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 79.2 kālī śyāmā śodhanī śrīphalā ca grāmyā bhadrā bhāravāhī ca mocā //
RājNigh, Āmr, 36.2 mocā gucchaphalā hastiviṣāṇī gucchadantikā //
RājNigh, Ekārthādivarga, Ekārthavarga, 49.2 mocā hastiviṣāṇake ca kathitā bhārgyāṃ tu padmā smṛtā nimbe śīrṇadalastathātra kathitaḥ syāddhānyarājo yave //