Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 15, 26.2 kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 113.2 kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ //