Occurrences

Rasārṇava
Rājanighaṇṭu
Tantrāloka
Haribhaktivilāsa

Rasārṇava
RArṇ, 5, 30.2 tilāpāmārgakadalī palāśaśigrumocikāḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Ekārthādivarga, Caturarthāḥ, 1.1 amlikāyāṃ tu cāṅgeryāṃ mocikā cāmraciñcake /
Tantrāloka
TĀ, 8, 389.1 indhikā dīpikā caiva rodhikā mocikordhvagā /
TĀ, 16, 300.1 mocikaiveti kathitaṃ yuktyā cāgamataḥ purā /
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 75.2 indhikā dīpikā caiva recikā mocikā parā //