Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 8, 389.1 indhikā dīpikā caiva rodhikā mocikordhvagā /
TĀ, 16, 300.1 mocikaiveti kathitaṃ yuktyā cāgamataḥ purā /