Occurrences

Sātvatatantra

Sātvatatantra
SātT, 2, 21.2 śrīsatyasena iti durjanayakṣarakṣān yas tān apāharad asau suranāthamitraḥ //
SātT, 2, 37.2 chittvā rākṣasayakṣalakṣam amalā sītā saputrānujaṃ laṅkeśaṃ jvaladagninā bhagavatā cāptā punaḥ sā purī //
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 56.1 satyaseno yakṣarakṣodahano dīnapālakaḥ /