Occurrences

Kauśikasūtra

Kauśikasūtra
KauśS, 13, 1, 3.0 yakṣeṣu //