Occurrences

Aṣṭasāhasrikā
Mahābhārata
Manusmṛti
Rāmāyaṇa
Agnipurāṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Daśakumāracarita
Divyāvadāna
Kūrmapurāṇa
Laṅkāvatārasūtra
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Viṣṇupurāṇa
Garuḍapurāṇa
Skandapurāṇa
Tantrāloka
Haribhaktivilāsa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Aṣṭasāhasrikā
ASāh, 2, 7.1 atha khalu tatra parṣadi keṣāṃciddevaputrāṇāmetadabhūt yāni tāni yakṣāṇāṃ yakṣabhāṣitāni yakṣarutāni yakṣapadāni yakṣamantritāni yakṣapravyāhṛtāni tāni vijñāyante jalpyamānāni /
ASāh, 3, 29.5 tatkasya hetoḥ teṣāmeva hi mahaujaskānāṃ mahaujaskānāṃ devānāṃ nāgānāṃ yakṣāṇāṃ gandharvāṇāmasurāṇāṃ garuḍānāṃ kinnarāṇāṃ mahoragāṇāṃ manuṣyāṇāṃ amanuṣyāṇāṃ vā śriyaṃ ca tejaś ca gauravaṃ ca asahamānā eva tā alpaujaskā alpaujaskā devatā tato 'pakramitavyaṃ maṃsyante /
Mahābhārata
MBh, 1, 2, 76.2 daityānāṃ dānavānāṃ ca yakṣāṇāṃ ca mahaujasām //
MBh, 1, 61, 1.2 devānāṃ dānavānāṃ ca yakṣāṇām atha rakṣasām /
MBh, 1, 104, 19.6 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
MBh, 1, 155, 43.3 devadānavayakṣāṇām īpsitā devarūpiṇī /
MBh, 1, 204, 2.1 devagandharvayakṣāṇāṃ nāgapārthivarakṣasām /
MBh, 3, 23, 29.1 yakṣāṇāṃ rākṣasānāṃ ca dānavānāṃ ca saṃyuge /
MBh, 3, 158, 19.1 pravarā rakṣasendrāṇāṃ yakṣāṇāṃ ca dhanādhipa /
MBh, 3, 158, 51.4 yakṣāṇāṃ ghorarūpāṇāṃ vividhāyudhadhāriṇām //
MBh, 3, 170, 44.2 piśācānāṃ sayakṣāṇāṃ tathaiva ca suradviṣām //
MBh, 3, 186, 61.2 devadānavayakṣāṇāṃ bhayaṃ janayate mahat //
MBh, 3, 193, 19.2 nāgānām atha yakṣāṇāṃ gandharvāṇāṃ ca sarvaśaḥ /
MBh, 3, 195, 3.1 devadānavayakṣāṇāṃ sarpagandharvarakṣasām /
MBh, 3, 213, 23.2 devadānavayakṣāṇāṃ kiṃnaroragarakṣasām /
MBh, 3, 275, 30.2 yakṣāṇāṃ dānavānāṃ ca maharṣīṇāṃ ca pātitaḥ //
MBh, 3, 275, 47.1 devagandharvayakṣāṇāṃ mānuṣāsurabhoginām /
MBh, 4, 2, 20.15 kubera iva yakṣāṇāṃ mṛgāṇāṃ kesarī yathā /
MBh, 5, 11, 6.1 devadānavayakṣāṇām ṛṣīṇāṃ rakṣasāṃ tathā /
MBh, 5, 16, 33.2 kuberaṃ sarvayakṣāṇāṃ dhanānāṃ ca prabhuṃ tathā //
MBh, 5, 109, 8.1 atra rākṣasayakṣāṇāṃ gandharvāṇāṃ ca gālava /
MBh, 5, 153, 12.2 kubera iva yakṣāṇāṃ marutām iva vāsavaḥ //
MBh, 7, 5, 25.2 kubera iva yakṣāṇāṃ marutām iva vāsavaḥ //
MBh, 7, 57, 41.2 devadānavayakṣāṇāṃ mānavānāṃ ca sādhanam //
MBh, 7, 133, 33.2 devagandharvayakṣāṇāṃ manuṣyoragarakṣasām /
MBh, 9, 57, 49.1 yakṣāṇāṃ rākṣasānāṃ ca piśācānāṃ tathaiva ca /
MBh, 12, 263, 17.1 paśyatām atha yakṣāṇāṃ kuṇḍadhāro mahādyutiḥ /
MBh, 12, 274, 9.1 yakṣāṇām adhipaḥ śrīmān kailāsanilayaḥ prabhuḥ /
MBh, 12, 290, 6.1 rākṣasān viṣayāñjñātvā yakṣāṇāṃ viṣayāṃstathā /
MBh, 13, 14, 155.3 kuberaḥ sarvayakṣāṇāṃ kratūnāṃ viṣṇur ucyase //
MBh, 13, 101, 24.1 rākṣasānāṃ surāṇāṃ ca yakṣāṇāṃ ca tathā priyāḥ /
MBh, 14, 43, 10.2 kuberaḥ sarvayakṣāṇāṃ devatānāṃ puraṃdaraḥ /
MBh, 14, 43, 13.1 narakiṃnarayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
MBh, 14, 44, 14.2 narakiṃnarayakṣāṇāṃ sarveṣām īśvaraḥ prabhuḥ //
MBh, 14, 64, 6.2 tathānyeṣāṃ ca yakṣāṇāṃ bhūtādhipatayaśca ye //
Manusmṛti
ManuS, 3, 196.1 daityadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 14, 13.1 tena gandharvayakṣāṇāṃ devadānavarakṣasām /
Rām, Ār, 60, 50.1 devadānavayakṣāṇāṃ lokā ye rakṣasām api /
Rām, Su, 31, 4.2 yakṣāṇāṃ kiṃnarāṇāṃ ca kā tvaṃ bhavasi śobhane //
Rām, Yu, 1, 4.1 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Rām, Yu, 31, 52.1 nāgānām atha yakṣāṇāṃ rājñāṃ ca rajanīcara /
Rām, Yu, 31, 69.1 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
Rām, Yu, 96, 30.1 devadānavayakṣāṇāṃ piśācoragarakṣasām /
Rām, Utt, 10, 17.1 suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām /
Rām, Utt, 16, 9.1 suparṇanāgayakṣāṇāṃ daityadānavarakṣasām /
Rām, Utt, 24, 3.1 tatra pannagayakṣāṇāṃ mānuṣāṇāṃ ca rakṣasām /
Agnipurāṇa
AgniPur, 12, 31.1 devagandharvayakṣāṇāṃ tā uvāca janārdanaḥ /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 5, 34.2 yakṣāṇāṃ kṣīradadhyājyamiśrakaudanaguggulu //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 4, 37.0 sā māmañjalikisalayottaṃsitena mukhavilolakuntalena mūrdhnā praṇamya mayā saha vanavaṭadrumasya kasyāpi mahataḥ pracchāyaśītale tale niṣaṇṇā kāsi vāsu kuto 'syāgatā kasya hetorasya me prasīdasi iti sābhilāṣamābhāṣitā mayā vāṅmayaṃ madhuvarṣamavarṣat ārya nāthasya yakṣāṇāṃ maṇibhadrasyāsmi duhitā tārāvalī nāma //
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 426.0 sa ca yakṣāṇām yakṣasamitiṃ gataḥ //
Divyāv, 2, 432.0 atha maheśvaro yakṣo yakṣāṇāṃ samitimasamitiṃ kṛtvā saṃjātāmarṣo mahāntaṃ kālikāvātabhayaṃ saṃjanya yena gośīrṣacandanavanaṃ tena samprasthitaḥ //
Divyāv, 17, 397.1 dvāre dvāre pañcaśatāni nīlavāsasām yakṣāṇāṃ sthāpitāni saṃnaddhāni santi citrakalāpāni yāvadeva devānāṃ trāyastriṃśānāmārakṣaṇārthamatyarthaṃ śobhanārtham //
Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 21, 42.2 gandharvāṇāṃ tathā somo yakṣāṇāmapi kathyate //
KūPur, 1, 46, 4.2 nivāsaḥ koṭiyakṣāṇāṃ kuberasya ca dhīmataḥ /
KūPur, 1, 46, 28.2 sphāṭikastambhasaṃyuktaṃ yakṣāṇāmamitaujasām //
KūPur, 2, 7, 10.2 kuberaḥ sarvayakṣāṇāṃ gaṇeśānāṃ ca vīrakaḥ //
Laṅkāvatārasūtra
LAS, 1, 12.3 deśayiṣyanti yakṣāṇāmanukampāya nāyakāḥ //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 21, 21.1 gandharvāṇāṃ ca pataye yakṣāṇāṃ pataye namaḥ /
LiPur, 1, 50, 10.1 śataśṛṅge puraśataṃ yakṣāṇāmamitaujasām /
LiPur, 1, 51, 20.2 nivāsaḥ koṭiyakṣāṇāṃ tathānyeṣāṃ mahātmanām //
Matsyapurāṇa
MPur, 150, 188.2 yakṣāṇāṃ pañca lakṣāṇi rakṣasāmayutāni ṣaṭ //
MPur, 159, 9.2 yakṣāṇāṃ daśalakṣāṇi dadāvasmai dhanādhipaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 2, 11, 3.1 yakṣāṇāṃ ca rathe bhānorviṣṇuśaktidhṛtātmanām /
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 15, 55.2 yakṣāṇāṃ kāraṇaṃ caiva rakṣasāṃ kāraṇaṃ param //
GarPur, 1, 15, 58.1 siddhānāṃ kāraṇaṃ caiva yakṣāṇāṃ kāraṇaṃ param /
GarPur, 1, 31, 26.2 munīnāṃ prabhave nityaṃ yakṣāṇāṃ prabhaviṣṇave //
GarPur, 1, 68, 5.1 devānāmatha yakṣāṇāṃ siddhānāṃ pavanāśinām /
Skandapurāṇa
SkPur, 4, 32.1 yakṣāṇāmasurāṇāṃ ca ye ca kutra pravartakāḥ /
Tantrāloka
TĀ, 8, 119.2 vyāptaḥ piśācarakṣogandharvāṇāṃ sayakṣāṇām //
Haribhaktivilāsa
HBhVil, 2, 238.2 devagandharvayakṣāṇāṃ sarvathā durlabho hy asau //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 29, 17.3 adyaprabhṛti sarveṣāṃ yakṣāṇāmadhipo bhave //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 38, 58.1 devadānavayakṣāṇāṃ gandharvoragarakṣasām /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 67, 59.3 devadānavayakṣāṇāṃ preṣayeyaṃ yamālayam //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 82, 5.2 kubero yatra saṃsiddho yakṣāṇāmadhipaḥ purā //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 133, 11.3 yakṣāṇām īśvaraścāhaṃ bhavāmi dhanadastviti //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 192, 27.2 kinnaroragayakṣāṇāṃ babhūva ghrāṇatarpaṇaḥ //