Occurrences

Bṛhadāraṇyakopaniṣad
Maitrāyaṇīsaṃhitā

Bṛhadāraṇyakopaniṣad
BĀU, 6, 5, 4.10 kuśrir yajñavacasaḥ rājastambāyanāt /
BĀU, 6, 5, 4.11 yajñavacā rājastambāyanaḥ turāt kāvaṣeyāt /
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 3, 10, 3, 65.0 ha smāha yajñavacā rājastambāyanaḥ //