Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Baudhāyanaśrautasūtra
Taittirīyabrāhmaṇa
Taittirīyasaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 15, 2, 2.4 yajñāyajñiyasya ca vai sa vāmadevyasya ca yajñasya ca yajamānasya ca paśūnāṃ ca priyaṃ dhāma bhavati ya evaṃ veda /
Baudhāyanaśrautasūtra
BaudhŚS, 16, 3, 8.0 so 'tra vaiva yajñasya punarālambhaṃ japati yajñāyajñiyasya vā stotre śaṃyuvāke vā //
Taittirīyabrāhmaṇa
TB, 2, 2, 8, 3.9 yajñāyajñiyasya stotre saptahotāram /
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 4, 10, 11.0 yajñāyajñiyasya stotre dvābhyām abhimṛśati //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 2, 2, 5, 5.1 purastād yajñāyajñiyasya divo mūrdhāsīty apsumatībhyām agniṃ saṃmṛśati //
VārŚS, 3, 2, 1, 38.1 purastād yajñāyajñiyasya vasatīvarīr gṛhṇāti //