Occurrences

Buddhacarita

Buddhacarita
BCar, 5, 79.1 iti suhṛdamivānuśiṣya kṛtye turagavaraṃ nṛvaro vanaṃ yiyāsuḥ /
BCar, 8, 80.2 ime parīpsanti hi taṃ pipāsavo mamāsavaḥ pretagatiṃ yiyāsavaḥ //
BCar, 12, 13.1 didṛkṣuriva hi jyotiryiyāsuriva daiśikam /