Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā
Rasendracintāmaṇi

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 6, 44.1 lāvavārtīkavartīraraktavartmakakukkubhāḥ /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 59.1 lāvatittirikapiñjalavartīravartikāvartakanaptṛkāvārtīkacakorakalaviṅkamayūrakrakaropacakrakukkuṭasāraṅgaśatapatrakutittirikuruvāhakayavālakaprabhṛtayas tryāhalā viṣkirāḥ //
Rasendracintāmaṇi
RCint, 8, 83.1 lāvatittirivartīramayūraśaśakādayaḥ /