Occurrences

Śatapathabrāhmaṇa
Mahābhārata
Agnipurāṇa

Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 13, 5, 4, 16.0 trayastriṃśastomena śoṇaḥ sātrāsāha īje pāñcālo rājā tad etad gāthayābhigītaṃ sātrāsāhe yajamāne 'śvamedhena taurvaśāḥ udīrate trayastriṃśāḥ ṣaṭ sahasrāṇi varmiṇāmiti //
ŚBM, 13, 5, 4, 17.0 atha dvitīyayā ṣaṭ ṣaṭ ṣaḍvā sahasrāṇi yajñe kokapitus tava udīrate trayastriṃśāḥ ṣaṭ sahasrāṇi varmiṇāmiti //
Mahābhārata
MBh, 1, 199, 11.6 sahasraṃ pradadau rājā gajānāṃ varavarmiṇām /
MBh, 7, 63, 18.2 nāgānāṃ bhīmarūpāṇāṃ varmiṇāṃ raudrakarmiṇām //
MBh, 12, 99, 23.2 kuñjarāṇāṃ hayānāṃ ca varmiṇāṃ ca samuccayaḥ /
Agnipurāṇa
AgniPur, 250, 2.2 guṇakārpāsamuñjānāṃ bhaṅgasnāyvarkavarmiṇām //