Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 5, 47, 50.2 nāgān hayān varmiṇaścādadānāṃs tadā yuddhaṃ dhārtarāṣṭro 'nvatapsyat //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 70, 308.1 rathinaścarmiṇaścaiva varmiṇaś ca varūthinaḥ /