Occurrences

Bodhicaryāvatāra
Pañcārthabhāṣya
Ratnaṭīkā

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 6, 37.1 yadaivaṃ kleśavaśyatvād ghnantyātmānamapi priyam /
Pañcārthabhāṣya
PABh zu PāśupSūtra, 1, 28, 6.0 akāro bhūtapūrvaṃ vaśyatvaṃ pratiṣedhayati //
Ratnaṭīkā
GaṇaKārṬīkā zu GaṇaKār, 6.1, 23.1 vaśyatvamalanivṛttāvaśyatvākhyaḥ puruṣe 'vasthito dharmo 'bhivyajyate paṭe śuklatāvad ity eke //